Avís Legal

La titularitat d’aquest lloc web, (d’ara endavant lloc web) l’ostenta: OBSIDIANA XXI S.C.P., proveïda de NIF: J66264615 domiciliada a: C / GIRONA, Nº 32 – (Badalona) – [Barcelona], no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina.

Amb els límits establerts a la llei, OBSIDIANA XXI S.C.P.no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen a OBSIDIANA XXI S.C.P. ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. La pàgina d’Internet pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que no podem controlar. Per tant, OBSIDIANA XXI S.C.P. no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de OBSIDIANA XXI S.C.P.o seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de OBSIDIANA XXI S.C.P. Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que OBSIDIANA XXI S.C.P. ofereix a través del website haurà? proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de l’ Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de OBSIDIANA XXI S.C.P.con la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així? com per a informar de les millores de la pàgina web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant correu electrònic a raquel @ obsidiana.cat o a l’adreça C / GIRONA, Nº 32 – (Badalona) – [Barcelona].

Política de Privacitat

La present Política de Privacitat estableix els termes en què OBSIDIANA XXI S.C.P. amb CIF: J66264615 usa i protegeix la informació que és proporcionada pels seus usuaris a l’hora d’utilitzar el seu lloc web. Aquesta companyia està compromesa amb la seguretat de les dades dels seus usuaris. Quan li vam demanar omplir els camps d’informació personal amb la qual vostè pugui ser identificat, ho fem assegurant que només es farà servir d’acord amb els termes d’aquest document. No obstant això aquesta Política de Privacitat pot canviar amb el temps o ser actualitzada pel que li recomanem i emfatitzem revisar contínuament aquesta pàgina per assegurar-se que està d’acord amb aquests canvis.

Drets dels usuaris

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de l’tractament, oposició i portabilitat d’acord amb el que preveu Reglament 2016/679 de el 27 d’abril de Protecció de Dades de Caràcter personal i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD 3/2018) i seguint les recomanacions i instruccions emeses per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (A.E.P.D), enviant un mail a raquel @ obsidiana.cat, o una carta juntament amb la fotocòpia del seu DNI, a la següent adreça: C / GIRONA, Nº 32 – (Badalona) – [Barcelona].

Informació que és recollida

El nostre lloc web podrà recollir informació personal per exemple: Nom, informació de contacte com el seu adreça de correu electrònica i informació demogràfica. Així mateix quan sigui necessari podrà ser requerida informació específica per processar alguna comanda o realitzar un lliurament o facturació.

Ús de la informació recollida

El nostre lloc web empra la informació per tal de proporcionar el millor servei possible, particularment per mantenir un registre d’usuaris, de comandes en cas que apliqui, i millorar els nostres productes i serveis. És possible que siguin enviats correus electrònics periòdicament a través del nostre lloc amb ofertes especials, nous productes i altra informació publicitària que considerem rellevant per a vostè o que pugui brindar algun benefici, aquests correus electrònics seran enviats a l’adreça que vostè proporcioni i podran ser cancel·lats en qualsevol moment.

OBSIDIANA XXI S.C.P. està altament compromès per complir amb el compromís de mantenir la seva informació segura. Fem servir els sistemes més avançats i els actualitzem constantment per assegurar-nos que no hi hagi cap accés no autoritzat.

Cookies

Una galeta es refereix a un fitxer que és enviat amb la finalitat de sol·licitar permís per emmagatzemar en el seu ordinador, a l’acceptar aquest fitxer es crea i la galeta serveix llavors per tenir informació respecte a l’ trànsit web, i també facilita les futures visites a una web recurrent. Una altra funció que tenen les galetes és que amb elles les web poden reconèixer individualment i per tant brindar-te el millor servei personalitzat de la seva web.

El lloc web de OBSIDIANA XXI S.C.P. utilitza cookies per poder identificar les pàgines que són visitades i la seva freqüència. Aquesta informació és emprada únicament per a anàlisi estadística i després la informació es s’elimina de forma permanent. Vostè pot eliminar les galetes en qualsevol moment des del seu ordinador. No obstant això les galetes ajuden a proporcionar un millor servei dels llocs web, estàs no donen accés a informació del seu ordinador ni de vostè, a menys que vostè així ho vulgui i la proporcioni directament, visites a una web. Vostè pot acceptar o negar l’ús de cookies, però la majoria de navegadors accepten galetes automàticament ja que serveix per tenir un millor servei web. També vostè pot canviar la configuració del seu ordinador per declinar les galetes. Si es declinen és possible que no pugui utilitzar alguns dels nostres serveis.

Enllaços a Tercers i Xarxes Socials

Aquest lloc web pogués contenir enllaços a altres llocs que puguin ser del seu interès. Una vegada que de clic en aquests enllaços i abandoni la nostra pàgina, ja no tenim control sobre a el lloc a què és redirigit i per tant no som responsables dels termes o privacitat ni de la protecció de les seves dades en aquests altres llocs tercers. Aquests llocs estan subjectes a les seves pròpies polítiques de privacitat per la qual cosa és recomanable que els consulti per confirmar que vostè està d’acord amb aquestes.

Control de la seva informació personal

En qualsevol moment vostè pot restringir la recopilació o l’ús de la informació personal que és proporcionada al nostre lloc web. Cada vegada que se li demani omplir un formulari, com el d’alta de usuari, pot canviar la selecció l’opció de rebre informació per correu electrònic. En cas que hagi marcat l’opció de rebre el nostre butlletí o publicitat vostè pot cancel·lar-la en qualsevol moment.

Aquesta companyia no vendrà, cedirà o distribuirà la informació personal que és recopilada sense el seu consentiment, llevat que sigui requerit per un jutge amb un ordre judicial.

OBSIDIANA XXI S.C.P. es reserva el dret de canviar els termes de la present Política de Privacitat en qualsevol moment.